Labels

Haiku (2) photo (2) qoute (1) Thought (4) அஞ்சலி... (14) அரசியல். (1) அழகு ஓவியம் (3) அறிமுகம் (12) ஈச்சங்குலை (2) உரை (3) ஒரு வரி கவிதை. (2) ஓரு பக்கக் கதைகள் (19) கட்டுரை (26) கட்டுரைகள் (5) கருத்து (1) கலை (1) கவிதை (300) கவிதை. (3) கஜல் (17) கிராமியக் கதை (2) கூழாங்கற்கள் (3) கேள்வி - பதில் (3) சிறுவர் பாடல் (13) சுற்றுலா (1) சூபி கதை (1) செய்தி (1) செனரியு (24) சென்ரியு (38) சென்ரியு. (14) சென்ரியூ (99) துணுக்கு (91) துணுக்குகள் (95) நகைச்சுவை (5) நகைச்சுவை. (5) நன்னெறி. (2) படம் (47) பரேகு ஹைக்கூ (4) பழமொழி (2) பாடல் (1) புதுக்கவிதை (231) பொது அறிவு (12) மரபு (18) முல்லா கதை (11) மைக்ரோ கதை (10) லிமரைக்கூ (21) வணக்கம் (1) வாழ்த்துக்கள் (35) விமர்சனம் (2) ஜென் (1) ஜென் கதை (12) ஹைக்கூ (331) ஹைக்கூ. (2) ஹைபுன் (48)

Tuesday, 31 December 2013

natpuCôK¡
ÜPºè ï†H¡ï†¹
ܵ° º¬ø«ò
Ü¡ð£è Þ¼‚°‹

CôK¡
Üøºè ï†H¡
ܵ° º¬ø«ò
ܼªõ¼Šð£è Þ¼‚°ñ


âŠð® ð†ì
Þ¼‚è «õ‡´‹
Ièˆ ¶œOòñ£Œ
õœÀõ¡ ªê£¡ù£¡,

"Üè ºè ï†ð¶
".

       

No comments:

Post a Comment