Labels

Saturday, 3 May 2014

இளைப்பாறல்...!! { கவிதை }.


*
வெயிலுக்கு இலைகளின் மறைவில்
இளைப்பாறுகிறது பறவைகள்.
*
மேலே விண் கீழே மண்
இரண்டையும் அளக்கிறது கண்கள்.
*
புல்லுக்கட்டுத் தூக்கிப் போகிறாள்
புள்ளதாச்சிப் பெண்.
*
வாங்கிப் போடப் போடக்
குவிகிறது பொருளாசை.
*
எண்ணி எண்ணிப் பார்க்கிறான்
மறந்துப் போகிறது எண்ணிக்கை.
***

No comments:

Post a Comment