Labels

Sunday, 31 January 2016

சிந்தனைத் துளிகள்...!!


*
இயற்கை செல்வங்கள் .இப்பூமியில் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் எதிர்நோக்கி மனம் துஞ்சாமல் துணிவோடு வாழ்கின்றன
*
நமது இந்திய சுதந்திரம் இன்னும் இறந்த மனிதர்களைப் பொது சுடுகாட்டிற்குக் கூட தூக்கிச் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை.
*
வரி - உள்ளடக்கி வருகின்ற மாதம்..பிப்ர – வரி.  பிப்ரவரி வரும் முன்னே. பட்ஜெட் வரும் பின்னே. என்னென்ன வரிகள் எப்படி வருமென்று எதிர்ப்பார்ப்புகளோடு காத்திருப்பார்கள் வரிசெலுத்தும் மக்கள் பட்ஜெட் வெளியான பின்னர் விமர்சனங்கள் விண்ணோக்கிப் பறக்கும் பட் – ஜெட்.  *  

No comments:

Post a Comment