Tuesday, 29 December 2015

தீர்த்தம்...!! ( ஹைக்கூ )

மார்கழி – 27.
*
கோயில்களில் கொடுப்பதுண்டு
நோய் தீர்க்கும் மருந்தாகும்
துளசி தீர்த்தம்.
*
மார்கழி – 28.
*
ஓடையின் கரையில் அமர்ந்து
பனியில் அலகைச் சிலிப்பிக்
கழுவிடும் சிட்டுக்குருவிகள்.
*

No comments:

Post a Comment