Monday, 28 July 2014

ஊருக்கு அழகு…!!. [ ஹைக்கூ ]


*
ஊற்று நீர்ப் பாய்ந்து
ஊருக்கு அழகு சேர்க்கிறது
மலைச் சரிவின் கீழ்நீரோடை.
*
வரப்பில் நடக்கும் போது
வாய் நமநமக்கிறது
செண்டாய் கம்பங்கதிர்கள்.
*
மழைநீர் வெள்ளம்
ஒடையில் பாய்கிறது
துள்ளுகின்றன மீன்கள்.

*

No comments:

Post a Comment