Wednesday, 4 June 2014

கொடிகள்...!! [ சிறுவர் பாடல் ].


*
சமாதானம் என்றால்
என்ன கொடி? அது
வெள்ளை கொடி.
*
அபாயம் என்றால்
என்ன கொடி? அது
சிவப்புக் கொடி.
*
எதிர்ப்பு என்றால்
என்ன கொடி? அது
கருப்புக் கொடி.
*
தொற்று நோய் என்றால்
என்ன கொடி? அது
மஞ்சள் கொடி.
*
புயல் எச்சரிக்கை என்றால்
என்ன கொடி? அது
எண்கள் இட்டக் கொடி.
*
கொடிகளின் நிறங்கள்
நமக்கு எச்சரிக்கையாகும் – அதன்
அர்த்தம் புரிந்து நடப்பதே
நமது கடமை யாகும்…!!
*   


No comments:

Post a Comment